PRIVACYVERKLARINGONS PRIVACYBELEID

De Happy Hageland applicatie, hierna ‘de app’ genoemd, wordt gratis ter beschikking gesteld door Leaderwerking Hageland + vzw. Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vinden uw privacy dus zeer belangrijk. We stellen alles in het werk om de persoonsgegevens die ons verstrekt worden, met de nodige zorg te verwerken en te beschermen. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.


In deze privacyverklaring vind je belangrijke informatie over welke persoonsgegevens Leaderwerking Hageland+ vzw verwerkt als je de app gebruikt, onze website bezoekt of op andere wijze persoonsgegevens aanlevert bij ons. Door een account aan te maken in onze app of op enige andere wijze gebruik te maken van onze diensten en producten, ga je akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring en het verwerken van jouw persoonsgegevens.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die je via deze app verstrekt, worden verwerkt door Leaderwerking Hageland+ vzw, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (beter bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

REGISTRATIEGEGEVENS Om de app en diensten volledig te kunnen gebruiken, dien je je eerst te registreren met je e-mail adres. Na registratie bewaren wij de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat we je na het inloggen kunnen herkennen, zodat je eerder verstrekte gegevens kunt opvragen en voor statistische doeleinden.

Om je te kunnen registreren voor de app, vragen wij om de volgende gegevens:

APPARAATTOESTEMMINGEN VOOR TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

Voor een volledige werking van de app, wordt aan je apparaat toestemming gevraagd voor toegang tot bepaalde apparaatgegevens. Nadat toestemming is gegeven, kan je deze toestemming ook op elk moment weer intrekken via de appinstellingen en de apparaatinstellingen. De precieze procedure voor het beheren van de apptoestemmingen kan afhangen van je apparaat en software. Let erop dat het intrekken van de toestemmingen gevolgen kan hebben voor het correct functioneren van deze app.

De toestemmingen die kunnen worden gevraagd zijn:

NOTIFICATIES STUREN

De app kan je notificaties of zogenaamde push berichten zenden.

Wanneer je bijvoorbeeld een vereniging of handelaar aan je favorieten toegevoegd hebt, kunnen deze je meldingen sturen met nieuws of aanbiedingen of die voor jou interessant kunnen zijn. De vereniging of handelaar zal echter nooit iets van jouw persoonsgegevens kunnen zien.

Je Hagelandse thuisgemeente wordt automatisch als favoriet toegevoegd. Indien er belangrijke gemeentemededelingen zijn, kan de gemeente je deze sturen via push bericht. Ook nuttige en algemene streekinformatie kan op deze wijze worden gemeld.

Je berichten- en favorietenvoorkeuren kunnen gewijzigd worden in het menu van de app. Om het zenden van notificaties achteraf volledig in of uit te schakelen, kan je naar de instellingen van je telefoon gaan en de toestemmingen voor de Happy Hageland app wijzigen.

CAMERA TOESTEMMING

Wordt gebruikt voor toegang tot de camera of het vastleggen van foto's of video's vanaf het apparaat.

De app bevat een QR-code scanner. Een QR-code is een soort geavanceerde barcode die in de telefoon omgezet wordt in een URL. Met een QR-code scanner kan je bv. QR-codes van toeristische bezienswaardigheden scannen voor meer info. Om de code te kunnen lezen, maakt een QR-scanner gebruik van je camera.

Indien je de app geen toestemming geeft om je camera te mogen gebruiken, kan je bijgevolg geen gebruik maken van de QR-scanner functie. Om de toegang tot de camera achteraf in of uit te schakelen, kan je naar de instellingen van je telefoon gaan en de toestemmingen voor de Happy Hageland app wijzigen.

TOESTEMMING VOOR PRECIEZE LOCATIE (NIET-DOORLOPEND)

De app kan locatiegegevens verzamelen, gebruiken en delen om diensten te verlenen op basis van locatie van je apparaat. Dit gebeurt niet doorlopend.

Happy Hageland is een app gebaseerd op geolocatie. Dit betekent dat de app je informatie kan bezorgen, afhankelijk van de locatie waar je je op dat moment bevindt. De app vraagt je daarom om je locatievoorziening aan te zetten en toestemming voor het gebruik ervan te verlenen. Zo kan de app je zo juist mogelijke info bezorgen. Er worden géén locatiegegevens opgevraagd op momenten dat je de app niet gebruikt.

IN GEVAL VAN REGISTRATIE OF VERIFICATIE DOOR EEN EXTERNE PARTIJ

Registratie op de app is eveneens mogelijk via externe partijen die registratie- en verificatiediensten verlenen. In dat geval heeft deze app toegang tot bepaalde gegevens die door deze externe services zijn opgeslagen, voor registratie- en identificatiedoeleinden. Zo kan je registeren via je Google of Facebook account.

GOOGLE OAUTH (GOOGLE INC.)

Google OAuth is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Google Inc. verbonden aan het Google-netwerk.

Verzamelde persoonsgegevens: de verschillende registratiegegevens die hierboven zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

FACEBOOK AUTHENTICATION (FACEBOOK, INC.)

Facebook Authentication is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Facebook, Inc. verbonden aan het sociale netwerk Facebook.

Verzamelde persoonsgegevens: de verschillende registratiegegevens die hierboven zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

WEBSITES EN TOEPASSINGEN VAN DERDEN

Deze app wordt gedownload via een App Store van derden (Apple App Store, Google Play Store of Windows Store). Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden je aan de relevante privacy statements van de desbetreffende aanbieder na te lezen.

De app stelt heel wat externe info ter beschikking, waardoor binnen de app externe websites (gemeentewebsites, websites van events,…) kunnen openen. Wij hebben geen controle over welke persoonsgegevens deze websites opslaan en hoe deze verwerkt worden. We raden aan de privacyverklaring na te lezen van de desbetreffende website(s).

VERSTREKKING AAN DERDEN

Bepaalde gebruiksgegevens worden doorgegeven aan externe partners om voor statistische doeleinden verwerkt te worden. Dit gebeurt echter steeds gepseudonimiseerd. Dit betekent dat je gegevens omgecodeerd worden tot een nummer. Je e-mail adres en naam zullen dus nooit worden doorgegeven voor verdere statistische verwerking of andere doeleinden.Je persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven voor commerciële doeleinden.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is, noodzakelijk is met betrekking tot het functioneren van het product, of als je expliciet toestemming geeft om de informatie aan een voor jou bekende partij te overhandigen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

WAAROM WORDEN DEZE GEGEVENS VERWERKT?

Je gegevens zullen nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

VOLGEN VAN FAVORIETE HANDELAARS

Handelaars kunnen je wel binnen de app commerciële informatie sturen, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven aan die onderneming. Je kan binnen de app namelijk een individuele onderneming volgen. Hierna is het mogelijk dat deze onderneming jou via de app berichten stuurt met aanbiedingen die interessant voor jou zouden kunnen zijn. Wil je geen aanbiedingen van deze handelaar(s) meer ontvangen, dan kan je dit eenvoudig uitschakelen door de handelaar niet meer te volgen. De ondernemingen ontvangen echter geen enkele persoonsinformatie van jou en weten dus niet wie hen volgt, zij kennen alleen het aantal volgers.

TOEGANG TOT ACCOUNT

Door je te registeren als gebruiker van de app is het mogelijk voor jou toegang tot jouw verzamelde gegevens te behouden. Zo kan je bijvoorbeeld de app installeren op meerdere apparaten en heb je dus ook op andere apparaten toegang tot jouw gegevens (je toegevoegde favorieten etc.).

ONDERZOEK

Leaderwerking Hageland+ vzw gebruikt de gegevens die je verzamelt door gebruik te maken van Happy Hageland voor onderzoek. De gegevens die hiervoor worden gebruikt zullen altijd gepseudonimiseerd zijn. Het onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in hoe het gebruik van de app effectiever kan worden gemaakt voor de gebruikers en de deelnemers die voor content in de app zorgen. Het onderzoek wordt eveneens uitgevoerd ter ondersteuning van de dienstverlening van de Hagelandse gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant.

VERBETERING HAPPY HAGELAND-APP / SYSTEEMLOGBOEKEN

Met het oog op de werking, verbetering en het onderhoud, kan de app en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met de app registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres). Hiervoor worden gepseudonimiseerde gegevens gebruikt.

HOE WORDEN UW GEGEVENS BEVEILIGD OPGESLAGEN?

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De gegevens die je aan Happy Hageland verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

STATISTIEKEN

Wij houden statistieken bij, maar dit gebeurt te allen tijde gepseudomiseerd. Deze statistieken hebben betrekking op het gebruik van de app en het websiteverkeer.

INZAGE EN CORRECTIE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, stuur je hiertoe een verzoek naar onderstaand e-mail adres. Wij zullen je in dat geval vragen je te identificeren.

DELEN VIA ANDERE KANALEN ZOALS SOCIAL MEDIA

Je kunt binnen de Happy Hageland-app zelf handelingen verrichten om informatie te delen via bijvoorbeeld social media of andere kanalen. Als je dit doet, kunnen persoonsgegevens met het gekozen kanaal gedeeld worden. Raadpleeg de privacyverklaring van het desbetreffende kanaal om vast te stellen hoe zij met jouw gegevens omgaan. Leaderwerking Hageland+ vzw is hier niet verantwoordelijk voor.

WIJZIGING VAN DE PRIVACY VERKLARING

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. In de app zal steeds de meeste recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 oktober 2017.

CONTACTGEGEVENS

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, dan kan je contact opnemen via onderstaande adresgegevens:

Leaderwerking Hageland+ vzw - Happy Hageland app
Provincieplein 1
3010 Leuven
info@happyhageland.be